پرسشنامه ابعاد استراتژیک عملکرد هتل

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی ابعاد استراتژیک در عملکرد هتل از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۳ عبارت میباشد.