پرسشنامه آزمون مینه سوتا MMPI فرم بلند ۵۶۷ سوالی

  این پرسشنامه ۵۶۷ سوال دارد که ۴۹ صفحه با حجم حدود ۶٫۵ مگ است . دارای توضیحات کامل در مورد خرده مقیاس ها ، اعتبار و روایی پرسشنامه ، شیوه نمره گذاری ، کلید خرده مقیاس ها  می باشد . آزمون کامل است و تمام  شاخص هابی لازم را برای استفاده در تحقیقات و پایان نامه ها دارد . به علت حجم زیاد در صورت پایین بودن سرعت اینترنت  شکیبا باشید . بعد از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .