پرسشنامه آخن باخن CBCL

 این پرسشنامه ۱۱۵ سوال ۳ گزینه ای دارد که والدین آن را تکمیل می کنند . فایل این پرسشنامه به صورت word  است و PDF فایل نمره گذاری بخاطر حجم زیاد با ایمیل ارسال می شود . پس از خرید موفق فقط اسم پرسشنامه را به ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴  پیامک کنید  فایل های نمره گذاری در قالب  jpg  هستند .