پایان نامه تعیین رابطه احساس غربت، همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی با نگرش به سیگار در بین دانشجویان

این پایان نامه دارای ۸۴ صفحه و کامل و مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد فایل ورد است و پس از پرداخت موفق فورا دانلود می شود

چکیده
مصرف سیگار به عنوان اولین علت قابل پیشگیری مرگ و میر در جهان نام برده می شود (هایس و ابرت ، ۲۰۰۳) . عوامل متعددی از جمله رفتار والدین و همسالان، محیط خانواده، تقلید از معلمان، اساتید و هنرمندان باعث گرایش نوجوانان و جوانان به سیگار می شود. برنان و شاور (۱۹۹۵) نیز نشان دادند که دانشجویان برای مقابله با استرس و احساس غربت ناشی از جدایی از خانواده به مصرف مواد، الکل و سیگار روی می آورند.
در این پژوهش با توجه به میزان بالای شیوع سیگار در بین جوانان دانشجو و نیز جهت بررسی علل گرایش و نگرش آنان و نیز تأثیری که متغیرهایی مانند احساس غربت، وابستگی خانوادگی و استقلال عاطفی بر روی نگرش آنان در مورد سیگار کشیدن می گذارد به انجام این پژوهش پرداختیم. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه احساس غربت، همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفه با نگرش به سیگار در بین دانشجویان است.