پایان نامه بررسی وضعیت پالایشگاه گاز ایلام

چکیده :
گاز و نفت از پر ارزش ترین منابع انرژی روی زمین هستند . امروزه گاز طبیعی به خاطر پاکیزگی و تمیز بودن آن و اینکه به میزان بسیار کمتری محیط زیست را آلوده می کند ، مورد توجه قرار گرفته ، به مقدار زیاد استفاده می شود .
این تحقیق با به بررسی وضعیت پالایشگاه گاز ایلام پرداخته و وضعیت نگهداری و تعمیرات پالایشگاه را به صورت خاص بررسی می کند . در این تحقیق با مراجعه به پالایشگاه گاز ایلام و با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه اطلاعات لازم در خصوص وضعیت نگهداری و تعمیرات در این پالایشگاه مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات و مصاحبه ها نشان داد که
در حال حاضر از هر سه نوع سیستم نگهداری وتعمیرات ۱- بهبود ۲- اصلاحی ۳- پیشگیرانه استفاده می شود که در ادامه به طور مفصل به توضیح آنها و همچنین مزایا و محدودیت های هریک و همچنین اهمیت برنامه ریزی در نگهداری تعمیرات و موارده دیگر پرداخته خواهد شد.
در پالایشگاه گاز ایلام سیستم نت پیشگیرانه نسبت به اصلاحی و اضطراری در اولویت می باشد.
واژه های کلیدی : پالایشگاه گاز ، نگهداری ، تعمیرات ، ایلام