مقیاس کوتاه هراس اجتماعی

اين پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی-مشاهده گر است.که 18 سوال دارد و نشانه های هراس اجتماعی را ارزیابی می کند.این پرسشنامه 3 خرده مقیاس شامل1-ترس،اجتناب و انگیختی فیزیولوژ یکی دارد. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .