مقیاس چند بعدی کمال گرایی

اين پرسشنامه شامل 35 سوال 3 گزينه اي است،یک مقیاس خود گزارشی است که برای ارزیابی ابعاد چندگانه کمال گرایی طراحی شده است،ساختاری است که با سطوح اضطراب کلی و چندین اختلال اضطرابی ارتباط دارد.سوالات در 5 مقیاس مستخرج شده به لحاظ تئوریکی تنظیم شده است این مقیاس ها عبارتند از :1-استانداردهای شخصی2-نگرانی از اشتباهات زیاد3-انتظارات والدین4-تردیدها در عملکرد و سازمان دهی. داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .