مقیاس عاطفه مثبت و منفی

اين مقیاس یک ابزار خود گزارش دهی 20 سوالی است که به طور خاص جهت ارزیابی ابعاد جداگانه عاطفه مثبت و منفی طراحی شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .