مقیاس صحبت کردن در جمع

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی 10سوال است که هر سوال 6 گزینه داردکه افکار ترسناک برانگیخته شده در طول صحبت کردن در جمع را ارزیابی می کنند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای4صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .