مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون

اين مقیاس شامل فهرستی از علایمی است که در 13 خوشه گروهبندی می شوند به این ترتیب خوشه کلی جسمانی به حسی و ماهیچه ای تقسیم می شوند که در 14 سوال گسترده ترین مقیاس است .این پرسش نامه اغلب به عنوان مقیاس نتیجه گیری در کوششهای درمانی دارویی و روان شناختی استفاده شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 6صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .