مقیاس خودارزیابی اضطراب

این مقیا س یک ابزار خود گزارش دهی 20سوالی است که برای ارزیابی نشانه های اختلالات اضطرابی براساس مفهوم سازی تشخیصی گسترش یافته است . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای 4 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .