مقیاس ترس از ارزیابی منفی

اين پرسشنامه شامل 30سوال است که به انتظارات و پریشانی مرتبط با ارزیابی منفی دیگران ،اشاره داردو هر سوال دو گزینه دارد . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای7صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .