مقیاس تجدید نظر شده اختلال استرس پس از سانحه

مقیاس تجدید نظر شده اختلال استرس پس از سانحه،یک ابزار خود گزارشی است که 17 سوال دارد که هر سوال 3 گزینه دارد . پاسخ دهنده ها فراوانی اتفاقات را در ماههای قبلی ، در مقیاس پنج نقطه ای درجه بندی میکنند .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد