مقیاس اضطراب تعاملات اجتماعی

اين پرسشنامه شامل 20سوال 4گزينه اي است سوالات موقعیت هایی را توضیح می دهند که مستلزم مشاهده شدن توسط دیگران است در حالیکه مشغول فعالیت های مثل خوردن و نوشتن هستند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و دارای8صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .