مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز

مقیاس اضطراب اجتماعی لیبوویتز،ابزار 24 سوالی است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد،این پرسشنامه دو خرده مقیاس دارد شامل1-تعامل اجتماعی11سوال 2-موقعیت های عملکردی13سوال . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و درای5 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد .