مقیاس اختلال استرس پس از ضربه می سی سی پی

مقیاس اختلال استرس پس از ضربه می سی سی پی غیر نظامی شامل 35 سوال 5 گزینه ای است . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای6 صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت ذيپ مي باشد . و پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است در صورت نياز ضروري از 8صبح تا 8 شب با 09374415454 پشتيباني سايت تماس بگيريد