لیست پروژه های کارورزی

تلفن پاسخگویی ضروری 09374415454از ساعت9 صبح تا 9 شب
شاخص هاي ارزیابی سیستم هاي اطّلاعاتی بیمارستانی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری حسابرسی

کارورزی احداث ساختمان مسکونی

کارورزی هوش مصنوعی

کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته