لیست پرسشنامه ها و مقالات جدید جامعه شناسی

همه پایان نامه ها ، پرسشنامه ها و مقالات زیر در سایت هستند یک کلمه کلیدی را در جستجو بنویسید و اینتر بزنید خرید آسان و دانلود فوری

اثر بخشی آموزش برخی مولفه های هوش هیجانی بر استرس شغلی و سلامت عمومی پرستاران زن شاغل بیمارستان امام سجاد رامسر
بازتاب تربیت اقتصادی خانواده در فرهنگ رضوی(ع)وتاثیرآن در نظم اجتماعی
بررسی امنیت اجتماعی در دین اسلام
بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد اسلامی بر
بررسی چالش های امر به معروف و نهی از منکر در عصر جهانی شدن
بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن برعملکردتحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهراصفهان
پیش بینی پرخاشگری از روی رابطه ولی فرزندی و خودتنظیمی هیجانی
بررسی رابطه برنامه درسی پنهان و ابعاد آن برعملکردتحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهراصفهان
بررسی آموزش گروهی آگاهی و شناخت رنجها با رویکرد اسلامی برخوش بینی دانشجویان
بررسی و سنجش سطح تحصیلات در افزایش سن ازدواج دختران
بررسی و سنجش سطح تحصیلات در افزایش سن ازدواج دختران
تاثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم
مبانی روانشناختی آموزش وپرورش در دوره متوسطه
مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر و پسر شهر قزوین
بررسی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر نظام اقتصادی خانواده
ضرورت وکاربرد روش های تفکر انتقادی در تعلیم وتربیت
مقایسۀ عزت نفس و افسردگی کودکان مبتلا به بی اختیاری ادرار و کودکان عادی با توجه به جنسیت
پژوهش طولی تأثیر مداخلۀ عقلانی هیجانی رفتاری بر افسردگی مادران – – دارای کودکان مبتلا به بیاختیاری ادرار با توجه به پایگاه اقتصادی- اجتماعی
مقایسۀ سلامت روان و خودکارامدی والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با والدین دارای یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت
نظریه لوسین لویبرول و موانع توسعه در جامعه ایران
رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختر
تحلیلی بر جنبه ذهنی تربیت فرهنگی و دلالت های آن برای برنامه ریزی درسی
هویت اتوبیوگرافیک برنامه درسی بعنوان نوعی فعالیت یاددهی یادگیری – مبتنی بر مفهوم currere
تحلیلی بر برنامه درسی و تربیت دانشآموزان بر اساس مقتضیات زمان
تاثیر آموزش مهارت حل مساله به شیوه ی گروهی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسر پایه دوم دوره متوسطه شهرستان مه ولات
نقش شناخت درمانی در درمان افسردگی با تاکید بر منابع اسلامی
اثر آموزش NLPبر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقطع کارشناسی
اثر آموزش NLPبر مؤلفه های تنظیم هیجانی دانشجویان مقطع کارشناسی
بررسی عواهل مؤثر بر ازدواج موفق
بررسی تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی
ارتباط سبک های تفکر با احساس غربت در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی زابل
بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدینی و تصور از خدا در نوجوانان دختر ) ۵۱-۵۱ ساله( مبارکه
رابطه ادراک دانش آموزان از مهارت ارتباطی معلم با سبکهای مدیریت کلاس معلم
رابطه ویژگیهای شخصیتی معلم با شادکامی دانش آموزان
بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران
بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران
بررسی رابطه مهارتهای زندگی و صمیمیت در مزدوجین شاهد و ایثارگر
پیش بینی ابعاد جهت گیری فراشناختی محیط یادگیری بر اساس ابعاد آگاهیهای فراشناختی معلمان
شناخت مولفه های تاثیر گذار بر افسردگی پس از زایمان در مادران شهر بروجرد
عوامل اجتماعی موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان وزارت نفت (ساختمان ستادی)
بررسی میزان تاکید بر مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه بوعلی سینا
عنوان: برنامه درسی چند فرهنگی)مفاهیم ،اهداف و ویژگی ها(
هابرماس و برنامه درسی
مقایسه شیوه پوشش و حجاب بین خانوادههای بیننده و غیربینندهی شبکه های ماهوارهای فارسی زبان
بررسی رابطه بین انگیزش درونی با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
نظریه پردازی داده بنیاد راهکاری برای تولید نظریه در علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخچه، اهداف، ضرورت و ویژگی های پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
مراحل پژوهش کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی
بررسی رابطه کیفیت زندگی با سازگاری هیجانی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری وبدون اختلال –
چالشهای ناشی از جهانی شدن بر آموزش و پرورش
آموزش سبک زندگی خانواده در جهان اسلام
تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده
مقایسۀ سلامت روان و خودکارآمدی مادران دارای بیش از یک فرزند استثنایی با مادران دارای یک فرزند استثنایی با توجه به پایگاه اقتصادی-اجتماعی
مقایسۀ رضامندی شغلی و سلامت روان آموزگاران دانش آموزان درخودمانده و آموزگاران دانش آموزان سندرم داون با توجه به پایگاه اقتصادی اجتماعی
پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ چندوجهی لرن بر سلامت روان والدین دارای کودک مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی
پژوهش طولی اثربخشی مداخلۀ مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر سلامت روان والدین دارای بیش از یک فرزند استثنایی با توجه به جنسیت
پژوهش طولی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سلامت روان والدین دارای کودک مبتلابه اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی
رابطه بین هویت قومی و قانون گرایی ( مطالعه موردی شهرستان اندیمشک)
تفکر انتقادی و دانش آموز پرسشگر
تحلیل مشارکت والدین در مدارس بر اساس مدل SWOT ؛ و ارائه ی راهکارهای افزایش مشارکت
مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ رشتههای علوم انسانی و غیر علوم انسانی
مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ متأهل و مجرد
مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دخترِ ورزشکار و غیر ورزشکار
بررسی رابطه مشارکت و انطباق پذیری سازمانی کارکنان کمیته امداد (مطالعه موردی شهرستان بندرعباس
خلاقیت واثر بخشی آن در آموزش
ارزشیابی توصیفی و اثر بخشی آن در فرآیند یاددهی یادگیری
اصول تعلیم و تربیت در اسلام
بررسی علل قانونگزیری دراستان کهگیلویه و بویراحمد
تاثیر ابعاد روانی نماز بر سبک زندگی و اقتصاد سالم
مسائل مبتلا به مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران
بررسی رابطه مهارتهای زندگی و صمیمیت در مزدوجین شاهد و ایثارگر

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان

پرسشنامه تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت ورفتار اجتماعی کارگران

پرسشنامه روابط اجتماعی خانوارهای شهری

پرسشنامه روابط اجتماعی خانوار های شهری۲

پرسشنامه درک عدالت در میان جوانان

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی به اشغال کنندگان پایگاه های اجتماعی درون دانشکده علوم اجتماعی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر خودپنداری وعملکرد تحصیلی دانش اموزان

پرسشنامه مقایسه نظام ارزش هاسی پدران وپسران وعوامل موثر بران

پرسشنامه ساختار اولویت های ارزشی دانشجویان

پرسشنامه بررسی سلسله مراتب ارزشی پدران وپسران وعامل موثر بر ان

پرسشنامه تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش اموزان بر جهت گیری ارزشی انها

پرسشنامه تغییر ارزشی وویدئو پژوهشی مقایسه ای محدود در دو گروه از افراد ویدئو دار و فاقد ویدئو

پرسشنامه علل افت تحصیلی دانشجویان

پرسشنامه رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحبان مشاغل علمی -تخصصی بارشته تحصیلی خود انها

پرسشنامه تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه تاثیرات منفی فقر در وضعیت تحصیلی دانش اموزان دختر سال های اول دبیرستان

پرسشنامه رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی وعملکرد تحصیلیدانش اموزان سال چهارم

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان مدارس غیر انتفاعی

پرسشنامه تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی متغیر های اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی

پرسشنامه برخی عوامل اجتماعی وروانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش اموزان دبیرستانی

عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی واجتماعی خانواده ها

پرسشنامه عوامل اقتصادی -اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش وپرورش

پرسشنامه مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیر رسمی کارکنان دانشگاه بر کارایی دانشگاه

پرسشنامه اثر تشکل های صنفی درشکل گیری اخلاق حرفه ای رانندگان برون شهری

پرسشنامه عوامل موثر بر فعالیت های پژوهشی

پرسشنامه عملکرد گروه های برنامه ساز صدای جمهوری اسلامی ایران (بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران ومیزان عملکرد گروه های برنامه ساز)

پرسشنامه عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد دانشگاهی

پرسشنامه عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس

پرسشنامه میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی

پرسشنامه نگرش کشاورزان به یکپارچه سازی اراضی

پرسشنامه عوامل موثر بر عام گرایی

پرسشنامه عوامل اجتماعی -اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکارانه (وندالیسم )دربین دانش اموزان دبیرستانها

پرسشنامه ارتباط بین پیشینه اجتماعی -اقتصادی – حمایت اجتماعی – عزت نفس بامیزان افسردگی درمیان دانشجویان

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی جوانان درفعالیت های سیاسی

پرسشنامه مشارکت سیاسی وعوامل موثر بر ان (بانگاه جامعه شناختی)

پرسشنامه عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

پرسشنامه برخی عوامل مرتبط با میزان اگاهی سیاسی معلمان

پرسشنامه عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان

پرسشنامه تضاد خانوادگی زنان شاغل وعوامل موثر بر ان

پرسشنامه عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت در خانواده

پرسشنامه عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان

پرسشنامه جامعه شناختی عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی

پرسشنامه عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان

پرسشنامه عوامل اجتماعی – فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۷-۲۵ ساله

پرسشنامه عوامل اقتصادی – اجتماعی موثر بر پرخاشگری نوجوانان پسر دبیرستانی

پرسشنامه عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان

پرسشنامه عوامل اجتماعی بیماری های روانی (افسردگی)

پرسشنامه فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد

پرسشنامه تاثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی

پرسشنامه گونه شناسی وتبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران

پرسشنامه تاثیرات اجتماعی خانواده ومدرسه بر اگاهی مذهبی دانش اموزان

پرسشنامه رابطه طبقه بندی اجتماعی وگرایش های دینی مردم

پرسشنامه تحلیلی جامعه شناختی تغییرات اجتماعی اقلیت های دینی در ایران

پرسشنامه جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی انها

پرسشنامه عوامل فرهنگی -اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان

پرسشنامه باورها ونگرش های دینی در ارباط با فرایند نوسازی

پرسشنامه گرایش دینی دانشجویان روزانه ونقش یادگیری اجتماعی دران

پرسشنامه دینداری جوانان وعوامل موثر بر ان

پرسشنامه عوامل موثر بر حضور ومشارکت مردم در مساجد

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته