جدیدترین پرسشنامه های روانشناسی 1400

این پرسشنامه در مرکز موجود هستند در صورت نیاز برای ارسال سریع 02166831854 با 08433362405 و یا 09374415454 تماس بگیرید .
– مقیاس تاب آوری
پرسشنامه تصویر بدنی ایده آل
پرسشنامه تعهد سازمانی
پرسشنامه تصئر از خود بک
پرسشنامه تصمیم گیری عمومی
پرسشنامه تکلیف انتخاب واسون
پرسشنامه تله های زندگی
پرسشنامه مقیاس تعلل (HPS)
پرسشنامه جنسی هالپرت
پرسشنامه مقیاس تعادل عاطفه
پرسشنامه تفکر ارجاعی
پرسشنامه تجدید نظر شده تاکتیک های حل تعارض
پرسشنامه جبران افراطی یانگ
پرسشنامه حل مساله پارکر
پرسشنامه آزمون حل مسئله خلاق CPS باسادر
پرسشنامه حمایت اجتماعی فلیمینگ و باوم
پرسشنامه حالت- رگه اضطراب اشپیل برگر
پرسشنامه حس انسجام انتو نوسکی
پرسشنامه حل تعارض
پرسشنامه مقیاس استرس و حمایت اجتماعی دوک
پرسشنامه خود کار آمدی شرر
پرسشنامه خلاقیت تورنس
پرسشنامه مقیاس خود نظارت گری اشنایدر
پرسشنامه مقیاس خود اثر بخشی تحصیلی
پرسشنامه خود اثر بخشی اداراک شده اسمیت و بتز
پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری
پرسشنامه خود ارزیابی سه عاملی غذا خوردن پرسشنامه
پرسشنامه خود پنداره سارا سوت
پرسشنامه چند وجهی جنسی ویلیام انسل
پرسشنامه تنظیم خلق منفی
پرسشنامه خود کنترلی تانجی
پرسشنامه خود اثر بخشی درد
پرسشنامه مقیاس خشنودی شغلی
پرسشنامه مقیاس خود کار آمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی
پرسشنامه خوردن وسواس گونه
پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان
پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید
پرسشنامه دلزدگی زناشویی
این پرسشنامه ها در مرکز خدمات روانشناسی سینا وجود دارند تا بارگذاری آنها در سایت در صورت نیاز با تلفن پاسخگویی ضروری ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴از ساعت۹ صبح تا ۹ شب تماس و سفارش دهید

پرسشنامه مقیاس احساس تنهایی
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
پرسشنامه انگیزش درونی
پرسشنامه مقیاس افسردگی،اضطراب،استرس
پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
پرسشنامه استدلال اخلاقی رست و همکاران (1973)
پرسشنامه استرس ادراک شده
پرسشنامه استرس ادراک شده
پرسشنامه ابزار پیوند والدینی پارکر
پرسشنامه مقیاس افسردگی زونگ
پرسشنامه مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه مقیاس ارزیابی تصویر بدنی
پرسشنامه احساس مثبت به همسر
پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان
پرسشنامه مقیاس تجدید نظر شده اضطراب و افسردگی چورپیتا
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
پرسشنامه مقیاس انتظار از ازدواج
پرسشنامه اضطراب هامیلتون
پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس
پرسشنامه اضطراب بک
پرسشنامه مقیاس امید اسنایدر
پرسشنامه افسردگی سالمندان
پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین
پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی
فهرست ارزیابی حمایت بین فردی
پرسشنامه اضطراب پیشرفت
پرسنشامه انتخاب مواد غذایی
پرسشنامه بخشش سنجش خاص زناشویی
پرسشنامه بهزیستی شخصی
پرسشنامه پیمایش سلامت
پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کراون
پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
پرسشنامه پرخاشگری
پرسشنامه رضایت از زندگی
پرسشنامه رضایت شغلی با شاخص توصیف شغلی (jdi)
پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی FILE))
پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
پرسشنامه رضایت زناشویی قلچر
پرسشنامه مقیاس رگه های فراخلقی
پرسشنامه چند بعدی روابط بدن – خودMBSRQ))
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خود تنظیمی
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا
پرسشنامه پرسشنامه رویداد های مهم زندگی
پرسشنامه رضایت زندگی
پرسشنامه رفتارهای کنترل گرایانه زوجین
پرسشنامه مقیاس رضایتمندی خانواده FSS))
پرسشنامه سبک زندگی کار آمد وزن
پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن
پرسشنامه سبک های شوخ طبعی
پرسشنامه سلامت عمومی GHQ))
پرسشنامه سخت رویی – کوباسا
پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ))
پرسشنامه تجدید نظر شده نشانه های روانی SCL90-R
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب
پرسشنامه سنجش هویت بنیون و آدامز
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
پرسشنامه سازگاری بل
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی
پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک – والاس
پرسشنامه سبک های تفکر
پرسشنامه سازگاری زناشویی گراهام بی اسپنیر
پرسشنامه سبک اسنادی
پرسشنامه سنجش احساس و عاطفه زندگی
پرسشنامه مقیاس سازگاری اجتماعی
پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI))
پرسشنامه شخصیتی آیزنک
پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون
پرسنشامه پنج عاملی شخصیت NEO-FFI
پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر
پرسشنامه طرحواره یانگ
پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه
پرسشنامه طرحواره های مربوط به ظاهرASI))
پرسشنامه طرحواره های مربوط به ظاهر ASI_R))
پرسشنامه مقیاس عشق آتشین
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه عملکرد شغلی – پاترسون
پرسشنامه عزت نفس هری
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان
پرسشنامه عزت نفس الیس پوپ
پرسشنامه عادت های مطالعه
پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ
پرسشنامه عادت های غذا خوردن و فعالیت های خانواده
پرسشنامه فرم اولیه فرا شناخت
پرسشنامه مقیاس فرزند پروری یانگ
پرسشنامه فرزند پروری آلا باما (فرم والدین )
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند
پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش
پرسشنامه فعالیت و غذا خوردن اعضای خانواده
پرسشنامه کیفیت زندگی
پرسشنامه کنترل عواطف Acs))
پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت
پرسشنامه کیفیت ارتباط ادراک شده
پرسشنامه مثلث شناختی بکهام و همکاران CTI))
پرسشنامه مقابله با استرس
پرسشنامه مقابله با موقعیت استرس زا CISS))
پرسشنامه مسئولیت پذیری
پرسشنامه میزان مهارت ارتباطی بزرگسالان
پرسشنامه چک لیست مهارت های مقابله ای COPE))
پرسشنامه منبع کنترل
پرسشنامه منبع کنترل سلامت
پرسشنامه شاخص مقابله خانواده
پرسشنامه شرایط شرم آور و پاسخ های مقابله ای
پرسشنامه مقیاس ناسازگاری در ازدواج
پرسشنامه مقیاس ناامیدی بک
پرسشنامه مقیاس ناتوانی کمر درد کبک
پرسشنامه نیاز های صمیمیت زناشویی باگاروزی
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان
پرسشنامه نگرش به خوردن
پرسشنامه شاخص ناپایداری ازدواج
پرسشنامه مقیاس وسواس فکری عملی ییل براون
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن
پرسشنامه مقیاس هیجان خواهی زاکرمن
پرسشنامه هراس اجتماعی
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ
پرسشنامه هوش اخلاقی
پرسشنامه هوش اجتماعی