بازتاب تربیت اقتصادی خانواده در فرهنگ رضوی(ع)وتاثیرآن در نظم اجتماعی

اخلاق خوب، نشان دهنده ی ذات نیک و درون زیبای انسان است. امام رضا علیه السلام چنان به این ویژگی آراسته بود که
دوست و دشمن را جلب می کرد. امام هشتم، علی بن موسی الرضا علیه السلام همانند دیگر امامان معصوم علیهم السلام دارندتمام کمالات و فضائل اخلاق انسانی در مرتبه اعلی بود. مقاله ای را که در برابر خود گشوده اید، رهنمودهاى امام هشتم )علیه السلام ( در زمینه حیات طیبه وروش هاوالگوهای تربیت اقتصادی خانواده وتاثیر آن برنظم اجتماعی است . امید است مطالعه ودقت در سخنان گوهر بار آن حضرت ، چنان توفیقى را برایمان فراهم آورد که بتوانیم تمایلات مادى و معنوى خود را با تعالیم
ارزشمند آن حضرت تطبیق داده ، آنها را از فناپذیرى مصون داشته و به آن رنگ جاودانگى بخشیم و از این طریق فضاى زندگى خود را روشن و با طراوت سازیم.
کلیدواژه ها:امام رضا)ع(،نظم اجتماعی،تربیت خانواده،خانواده،آیات،روایات،اقتصاد.