آسیب های اجتماعی اینترنت

آسیب های اجتماعی اینترنت
ندا استادیان
مجتبی مرادی نوروزی
کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد حقوق
چکیده:
استفاده از اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حال گسترش است و بخشی از زندگی افراد را تشکیل میدهد.امروزه برای خرید،جمع آوری اطلاعات و بسیاری از فعالیت های دیگر ازاینترنت استفاده میشود.با همه ی فوائدی که اینترنت دارا است یکسری مشکلات هم به همراه دارد که اگربادقت کنترل نشود خصوصا در بین نوجوانان وجوانان باعث بروز آسیب های خطرناکی میشود.انسان با بهره جستن از اینترنت از فراسوی مرزها با فرهنگ های گوناگون آشنا میشود.به رغم جنبه های سودمند فراوان میتواند بسیار آسیب زا نیز باشد.این آسیب زایی گروههای سنی خاصی را تهدید میکند که از اینترنت بیشتر استفاده میکنند.بنابراین یکی از وسائلی که امروزه در فضای خانه مشکل آفرینی وحتی روابط والدین و فرزندان را تحت الشعاع خود قرار می دهد بهره گیری نامناسب از فناوری اطلاعات در خانواده است.لذا در این مقاله ابتدا به بحث درباره ی آسیب هایی می پردازیم که افراد استفاده کننده از اینترنت را تهدید میکند و سپس به راهکارهایی برای پیشگیری از آن اشاره می کنیم
کلمات کلیدی : اینترنت ، آسیب ، خانواده ، جامعه